CrystalDiskMark 2.2.0m

CrystalDiskMark 2.2.0m

Crystal Dew World – 2,7MB – Freeware –
ra khỏi 3 phiếu
CrystalDiskMark là một đĩa điểm chuẩn phần mềm.

Tính năng chính:

Trình tự đọc/ghi ngẫu nhiên 4KB / 512KB lần đọc/viết
Bản sao văn bản thay đổi hộp thoại thiết kế
Quốc tế hóa (i18n)

Yêu cầu hệ thống: x86: 7/2008/Vista/2003/XP/2000/NT4/Me/98 x64: 2003/Vista/XP

Tổng quan

CrystalDiskMark là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Crystal Dew World.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 817 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của CrystalDiskMark là 6.0.1 , phát hành vào ngày 14/06/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 07/01/2008. Phiên bản phổ biến nhất là 6.0.1 , được sử dụng bởi 27 % trong tất cả các cài đặt.

CrystalDiskMark đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 2,7MB.

Người sử dụng của CrystalDiskMark đánh giá xếp hạng 3 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho CrystalDiskMark!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 817 UpdateStar có CrystalDiskMark cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại